Børne- og ungeråd for kommunalbestyrelsen Vallensbæk

af Claus Weichel den 4. februar 2016

 

Socialdemokraterne forslår at Børne- og Kulturudvalget drøfter muligheden for at etablere børne- og ungeråd for kommunalbestyrelsen i Vallensbæk

Sagsfremstilling:
Socialdemokraterne har tidligere (10 år siden) forslået, at der skulle være en demokratidag i Vallensbæk, hvor børn og unge inviteres til at være kommunalpolitikere for en dag.

Forslaget nød ved den lejlighed ikke opbakning. Nu er der så nye tider i både Vallensbæk og resten af landet.

Folketinget afholder en årlig ungdomsparlamentsdag.

Mange kommuner har ligeledes årlige kommunalbestyrelsesdag, hvor kommunalbestyrelsen/ byrådet er erstattet af børn og unge fra kommunen.

Lokalt er det ønsket at udvide brugerrådende i Ridecentret og Idrætscentret med unge mellem 15 og 18 år. Det er en smuk tanke at involvere de unge i demokratiets vilkår i Vallensbæk. Socialdemokraterne finder imidlertid, at ambitionen er utilstrækkelig, hvis det er ønsket at involvere og inddrage flere børn og unge i lokalpolitik.

Nogle kommuner er gået endnu videre og har nedsat egentlige børn- og ungebyråd, som har til opgave at beskæftige sig med spørgsmål som vedrører kommunens børn og unge.
Til inspiration i den fortsatte debat er indsat konceptet for Horsens kommune.

Børne- og Ungebyråd (HBB)
Horsens Børne- og Ungebyråd (HBB) har eksisteret siden 1994.

Formål og målsætning 
HBB beskæftiger sig med alle spørgsmål som vedrører børn og unge fra Horsens Kommunes kommunale og private grundskoler – i skolen og fritiden.

HBB skal
• give børn og unge indflydelse på de beslutninger, som vedrører dem, for på den måde at være med til at forbedre børn og unges trivsel og arbejdsmiljø
• være med til at skabe venskab, tolerance og forståelse mellem børn og unge
• have reel indflydelse og inddrages konkret i forhold, der angår børn og unge i Horsens
• fremme samarbejdet mellem skolernes elevråd
• give børn og unge indsigt i og forståelse for de demokratiske processer • informere om børn og unges rettigheder, både generelt og på skolen, i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Struktur
Som medlemsskolen anerkendes enhver kommunal og privat grundskole med elevråd i Horsens Kommune.
Hver medlemsskole vælger hvert år to repræsentanter til HBB. Repræsentanterne vælges normalt blandt medlemmerne af skolens elevråd fra 7. klasse og op. På skoler uden overbygning kan repræsentanterne vælges blandt eleverne på de 2 ældste årgange på skolen.

Mødevirksomhed og arbejdsgrupper 
Der afholdes hvert skoleår to offentlige HBB-møder i Byrådssalen på Horsens Rådhus samt yderligere 6 møder for hele HBB, ligesom der afholdes møder i nogle af de nedsatte arbejdsgrupper i løbet af skoleåret.
Læs mere og se billeder fra nogle af HBB´s aktiviteter på Ungdomsskolens hjemmeside

Kontakt 
Kontakt til HBB sker gennem børne- og ungebyrådskontaktperson XX, Ungdomsskolen

Share Button

Forrige indlæg:

Næste indlæg: