Unfair behandling af forpagteren af Sportscafeen i Vallensbæk

af Claus Weichel den 3. maj 2016

 

Unfair behandling af forpagteren af Sportscafeen i Vallensbæk

Det er med nogen underen at Socialdemokraterne har fulgt forløbet med opsigelsen af Sportscafeen i Idrætscentret i Vallensbæk. Ja, der har været fodfejl fra begge sider, men summen må være, om kommunens konservative flertal med borgmesteren i spidsen overhovedet var interesseret i at fortsætte samarbejdet med en besværlig, insisterende og engageret forpagter. Socialdemokraterne sidder tilbage med et indtryk af, at borgmesteren har lovet forpagtningen ud til anden side! Det kan bestemt ikke være forpagterens engagement, som har været udslagsgivende for holdningen til forpagteren. Brugerne af Idrætscentret havde fået en spændende iværksætter, som ud over de sædvanlige aktiviteter i en café i et Idrætscenter også tog initiativ til babyyoga, bankospil, salg af juletræer, gode selskabstilbud, dagens ret osv. Forpagteren bad også i mindelighed om at foreningerne foretog deres indkøb gennem hende, idet det er vanskeligt at få tilstrækkelig omsætning til at leve af Sportscafeen, hvis foreningerne køber øl, vand, kaffe m.v. uden om Sportscafeen. Det var indtrykket, at foreningerne over en bred kam bakkede op om det ønske.

Det er ikke helt klart, hvad der var den direkte årsag til at forpagteren formentlig i vrede eller afmagt besluttede at opsige forpagtningen. Det må dog ligge klart at forvaltningen ikke har handlet selvstændigt, men med opbakning fra borgmesterkontoret, ellers giver tingene ingen mening. Forpagteren oplevede massiv opbakning fra brugerne og meddelte Vallensbæk Rådhus, at hun trak sin opsigelse tilbage. Det er beskæmmende, at forpagteren ikke hørte fra rådhuset, hverken i forbindelse med opsigelsen eller tilbagetrækningen af opsigelsen før borgmesteren meddelte, at det juridisk ikke var muligt at trække opsigelsen af forpagtningen tilbage. Borgmesteren opfordrede samtidig til at tage en dialog med forvaltningen! Det er lidt selvmodsigende, at borgmesteren meddeler forpagteren, at man ikke kan trække opsigelsen tilbage og samtidig opfordrer til dialog! Hvad er formålet med dialogen, hvis forpagtningen alligevel betragtes som opsagt?

Socialdemokraterne har deltaget aktivt i debatten på Facebook og er også blevet beskyldt for kun at deltage i ”de lette” sager. Forpagteren har så imødegået denne beskyldning i et opslag, hvor hun tilkendegiver, at Socialdemokraterne har givet støtte, gode råd og opbakning hele vejen også selv om der ikke har været presse tilstede.

Løbet synes at være kørt og Socialdemokraterne ønsker den afgående forpagter held og lykke med fremtiden. Du har gjort en forskel for brugerne i Idrætscentret og har gjort det rigtig godt. Der kommer så åbenbart snart en ny forpagter med de lokale kontakter i orden. Alligevel vil Socialdemokraterne arbejde for, at kontrakten med en ny forpagter bliver krystalklar. Hvis vedkommende skal overleve længere tid en 8-10 måneder, så skal drikke- og fødevarer i Idrætscentret sælges gennem forpagteren.

 

Søren Wiborg
Gruppeformand
Socialdemokratiet
SW_S

Share Button

Forrige indlæg:

Næste indlæg: