Besynderlig prioritering i Vallensbæk

af Claus Weichel den 13. august 2016

Besynderlig prioritering i Vallensbæk

Børne- og Kulturudvalget afholder jævnligt temadage, hvor vi afsætter en dag til at besøge de kommunale institutioner og høre lidt om de udfordringer ledere og medarbejdere oplever i hverdagen. Der kan indimellem også være et tema på dagsorden, som vi så kan drøfte efter oplæg fra forskellige eksterne samarbejdspartnere eller medarbejdere fra forvaltningen.

Nu har man så besluttet, at henlægge temadagen den 18. august 2016 til kommunens venskabsby i Staffanstorp i Sverige og besøge en nybygget skole m.v.! Det kan såmænd være meget fornuftigt at hente inspiration udefra, men Vallensbæk står ikke lige foran at skulle opføre en ny skole, så nytteværdien af besøget hænger lidt i luften.

Socialdemokraterne er også af den opfattelse, at vi har rigeligt med udfordringer i Vallensbæk i øjeblikket, som vi burde forholde os til, før vi drager over Øresund og henter inspiration.

Vallensbæk har særdeles vanskeligt ved at tiltrække uddannede lærere og pædagoger. Det kan skyldes mange forhold, men det burde vi måske forholde os til og forsøge at gøre en indsats, hvis det er den vej, vi ønsker.

Lukkeugerne i daginstitutionerne i sommerferien har efterhånden overlevet sig selv i mange kommuner. Det er en pestilens for forældrene, og vanskeliggør muligheden for en mere fleksibel ferieplanlægning, når man nødigt vil sende sine børn i en fremmed daginstitution. Derfor føler man sig tvunget til at tage ferie på et tidspunkt, hvor man reelt ikke ønsker det. Samme begrænsninger oplever de ansatte. Socialdemokraterne har tidligere regnet på, omkostningerne ved at sløjfe lukkeugerne og er af den opfattelse, at det ikke koster mere, hvis ellers institutionens ledelse kan planlægge personaleressourcerne efter tilmeldte børn sommeren over.

Vi er lige blevet kontaktet af forældre på Pilehaveskolen, som er særdeles bekymrede over, at deres børn har fået klasselokale i kælderen på skolen, mens ombygningen står på. De er bekymrede over dårligt indeklima/udluftning og manglende dagslys fra de mørke lokaler.

Pædagoger oplyser, at det er udfordringer at modtage børn i daginstitutioner, som ikke kan dansk. Et eksempel er en stue med 27 børn, hvor af flere børn kommer uden dansk forståelse, hvilket opleves problematisk. Ønsket er en modtagestue med flere ressourcer eller en bedre fordeling af børn uden tilstrækkeligt med danskkundskaber.

Der er såmænd udfordringer nok lokalt, så det er en besynderlig prioritering kommunens politiske ledelse lægger for dagen og Socialdemokraterne har meldt afbud til turen.

Søren Wiborg
Gruppeformand
Socialdemokraterne
Vallensbæk kommunalbestyrelse
SW_S

Share Button

Forrige indlæg:

Næste indlæg: