DF’er skyder på alt, men rammer ved siden af…

af Claus Weichel den 27. august 2016

 

I et læserindlæg d. 23.08.16 gør Kenneth Kristensen Berth sig store anstrengelser for at misforstå alt. Først kan det dog undre, men ikke overraske, at KKB overhovedet blander sig i en debat, han ikke tidligere har været involveret i. Dernæst er det desværre tragikomisk. KKB har i bogstaveligste forstand siddet (på hænderne) i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk i snart 7 år og har ikke på noget tidspunkt vist interesse for de tre folkeskoler i kommunen. Retfærdigvis skal dog nævnes hans nationalistisk prægede forslag om, at eleverne kun må tale dansk indbyrdes og så senest et forslag om tissekoner på toiletterne. Ellers intet – flot gået. Det indsats illustrerer meget godt, hvorfor mange partier forbyder dobbeltmandater.

Socialdemokraterne fravalgte studieturen til Sverige, fordi vi fandt at fokus burde være de udfordringer, som folkeskoler og daginstitutioner i Vallensbæk står overfor. Det fremgik også af læseindlægget. Man kan også konstatere, at KKB’s udbytte af turen til Sverige har været særdeles begrænset, hvis ellers et Facebook opslag på KKB’s egen væg er dækkende for oplevelsen. Asylansøgere kaldes ”nyankomne” og kommunalbestyrelsesmedlemmer i Staffanstorp sidder ved to-mandsborde! Det var så KKB’s udbytte af den tur!

Socialdemokraterne valgte en anden prioritering og er gået i dialog med forskellige brugere af folkeskolen for at blive klogere.

Søren Wiborg
Gruppeformand
Socialdemokraterne
Vallensbæk kommunalbestyrelse
SW_S

Share Button

Forrige indlæg:

Næste indlæg: