Henning Boe

 


Selvstændig rådgiver – 67 år
Nørrebred 52
2625 Vallensbæk
Tlf. 40 41 59 41
henningboe@icloud.com

For mange år siden var befolkningen opdelt i adel, præster, borgere og bønder. I dag taler man kun om borgere. Er det så godt? Det er det på mange måder, for i dag er der langt større lighed mellem de forskellige befolkningsgrupper. Men på den anden side er begrebet ”borger” blevet en massebetegnelse for os, der bor i kommunen. Borgerne er blevet brikker i det kommunale spil, som der flyttes rundt med ud fra beregninger i diverse regneark.

For år tilbage talte vi ikke om borgere, men indbyggere i kommunen, og det havde efter Hennings opfattelse et meget mere menneskeligt ansigt. Som medlem af kommunalbestyrelsen vil Henning arbejde for, at mennesket kommer mere i centrum, at der tages hensyn til vores forskellige individuelle behov, om man er gammel, ung, handicappet, arbejdsløs m.v. Kort sagt vil Henning arbejde for, at velfærden fastholdes og udbygges, at alle igen bliver indbyggere, der har forskellige behov, som søges imødekommet.

Henning har boet i Vallensbæk siden 1973 og har således fulgt udviklingen i kommunen de sidste 40 år. Henning har haft børn i institutioner og skoler og deltaget aktivt i idræts- og foreningslivet gennem alle årerne.

Share Button