Kandidater til kommunevalget 21. 11. 2017

Spidskandidat Søren Wiborg
1. Viceborgmester - 61 år
Nørrebred 214
2625 Vallensbæk
Tlf. 24 88 09 11
wiborg@wibo.dk

Søren har boet i Vallensbæk siden 1978 og med sine 20 år i kommunalbestyrelsen har Søren naturligvis også bidraget til udviklingen. Ikke mindst genopretning af en dårlig økonomistyring op gennem 00’erne, som flere gange var tæt på at sætte kommunen under økonomisk administration af Indenrigsministeriet. Søren og Socialdemokratiet tog medansvar for en barsk kur, som nu betyder, at der er økonomisk overskud til at øge servicen for særligt de hårdt belastede børnefamilier.

Staten sætter imidlertid snævre rammer for det kommunale aktivitetsniveau. Derfor er prioritering en nødvendighed. Vi skal turde – også i valgkampen – at være økonomisk ansvarlige og fortælle, hvordan vi vil prioritere. Det er ikke en farbar vej at sætte skatterne hverken op eller ned.

Søren vil fortsat arbejde for, at Vallensbæk er en selvstændig kommune, hvilket han har arbejdet utrætteligt for siden kommunalreformen i 2007. Forudsætningerne er samarbejde med andre kommuner og vækst i Vallensbæk.

Vallensbæk skal gå ind i tættere samarbejde med nabokommunerne alle steder, hvor det giver mening. Det kunne være fælles driftsafdeling for de grønne områder, fælles udbud af kørsel med handicappede eller fælles udbud om lokal buskørsel.

Vækst er en (økonomisk)forudsætning for selvstændighed. Hvis ikke kommunen i de senere år var udbygget med flere boliger, så havde der været risiko for skole- eller institutionslukning. Nu er det gået den anden vej og de tre skoler er blevet renoveret og udbygget. Der er kommet flere institutionspladser og flere ressourcestærke borgere. Fremtiden ser gunstig ud.

Privat er Søren er gift med Joan og har to voksne piger. De fleste kender Sørens store politiske engagement. Alligevel har Søren også overskud til de 5 guldklumper, som er familiens børnebørn. Der er altid plads og tid til en overnatning og skøre lege i rækkehuset. Vi er meget stolte af vores aktive spidskandidat, som også har tid til at lytte til borgere, der er kommet i klemme i systemet.

2: Martin Nielson
Arbejdsmiljømedarbejder – 36 år
Vejlegårdsparken 4, 1-15
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 23 83 35 75
martinfhn@hotmail.com

Martin vil aldrig gå på kompromis med anstændigheden, overfor vores yngste eller svageste medborgere.

Martin har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2013. I Teknik- og Miljøudvalget har han, med succes arbejdet for blandt andet:

• Principbeslutningen om støjsvag asfalt. Martin vil fortsat arbejde for, at få sænket støjen i Vallensbæk, som ikke kun er generende, men også direkte sundhedsskadelig.

• Ordentligt nybyggeri af daginstitution, i stedet for midlertidige pavilloner.

Martin ønsker en meget bedre pasning af kommunens børn. Vallensbæk er blandt Danmarks billigste daginstitutioner og ringeste normeringer. Som far til et børnehavebarn, mærker han tydeligt, at der er alt for få voksne til at passe på vores børn.

Martin vil arbejde for et socialt retfærdigt Vallensbæk. Han vil sikre, at alt arbejde i Vallensbæk, sker under ordnede forhold.

Martin har altid stillet op for fællesskabet, både som sikkerhedsrepræsentant for udsendte soldater og for vagterne på Statens Museum for Kunst.

I dag arbejder Martin for Vagternes Fagforening med arbejdsmiljø og arbejdsskader.

Martin er gift med Line og sammen har de to drenge på 3 og 6 år. Fritiden bruges på familien, politik, musik og ordenshistorie.
3: Niels Karlsen
Tømrer på pension – 67 år
Gaunøvej 20
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 24 88 09 98
nielskarlsen@post.tele.dk


Niels’ hjertebarn er ordentlige og værdige forhold for Vallensbæks udsatte borgere særligt vores ældre og handicappede. Niels har været Socialdemokratiets repræsentant i Socialudvalget og Handicaprådet. Socialdemokratiet har også bedt Niels om at sidde i bestyrelsen for syv meget svage beboere, der er bosiddende i institutionen Løkkekrogen. Niels har hjertet med i det arbejde.

Niels er meget optaget af tilgængelighed og fremkommelighed for vores handicappede medborgere. Handicappede skal kunne færdes både ude og inde uden at skulle være afhængig at en hjælpende hånd. Højrupgård er et eksempel på Niels’ indsats, hvor gården nu er indrettet så også kørestolsbrugere kan benytte gården.

Socialdemokratiet bliver ofte brugt som stødpude af borgere, der er kommet i klemme i systemet. Niels ser sig selv som disse borgeres tillidsmand, og taler gerne deres sag, hvor han kan komme til det. Det kan være ældre borgere eller forældre med et barn med funktionsnedsættelse, som har brug for vores hjælp mod systemet.

Niels er oprindeligt uddannet tømrer, men gik på efterløn og siden pension og har derfor masser af tid til at tjene borgerne i Vallensbæk. Niels har boet i Vallensbæk siden 1975 og holdt i sommer 40 års bryllupsdag med Susanne. De har to voksne børn og fire dejlige børnebørn, som de tilbringer meget tid sammen med.
4: Niels Tønnesen
Proceskonsulent - 65 år
Kollerupvej 77,
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 20 30 70 01
nstnst@live.dk

Vallensbæk Kommune er et smørhul at bo i, men kommunen ligger højt i statistikken over livstilssygdomme og lavt på udgifter til unge og sport. Det vil Niels gøre noget ved.

Niels vil arbejde for, at de unge får en fornuftig tilværelse, så de bliver en del af samfundet. Det kræver, at kommunen bliver meget bedre til at lytte frem for at trække løsninger ned over hovederne på de unge.

Som formand for Vallensbæk Kano og Kajak Club har Niels set, hvordan de unge har næsten uudtømmelige ressourcer, hvis de bare finder en retning, de kan følge og et fællesskab, de kan være en del af.

Kommunen har også pligt til at gøre noget for de unge, der ikke er en del af foreningslivet.

Det skal være meningsfyldt at være borger i Vallensbæk. Niels vil arbejde for en ægte medborgerindflydelse, hvor alle kan sige, hvad de mener, og meningerne får indflydelse inden beslutningerne tages.

Støj- og lysgener fylder meget i mange borgeres hverdag. Niels vil gå aktivt ind for at mindske støj- og lysgenerne i kommunen og lytter til de borgere, der er tættest på generne.

Nøgleordene for Niels’ engagement i politik er tryghed, sundhed, nærhed og livskvalitet. Niels kan supplerende tilbyde engagement og energi.

Niels er gift med Susanne, der også er medlem af Socialdemokratiet. Fritiden bruges på familien, kajakklubben, venner og naturoplevelser.
5: Erdal Colak
Journalist og cand.scient.bibliotekar – 42 år
Vejlegårdsparken 8, st.tv.
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 24 88 09 14
erc@vallensbaek.dk

Erdal genopstiller til kommunalbestyrelsen. Erdal har i denne periode brugt sine kræfter i bl.a. Børne- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

Erdal kan derfor helt berettiget stille disse to relevante spørgsmål:

• Ønsker vi en velfungerende kommune, som yder borgerne offentlig service af høj kvalitet, når det drejer sig om børnepasning, uddannelse, ældreomsorg, miljø og kulturtilbud?

• Ønsker vi en kommune, som giver gode fysiske rammer og rige udfoldelsesmuligheder for alle?

Erdal ønsker en kommune, som er med til at skabe og udvikle nogle gode rammer for livet i Vallensbæk. Kvalitet i børnepasningen med plads til udfoldelse og udvikling. Gode skoler med moderne undervisningsmiljøer, som sikrer, at alle får den grundlæggende uddannelse til at klare sig i fremtidens samfund. En kommune som har et rigt og mangfoldigt socialt, fritids-og kulturliv.

Erdals visioner for den kommende valgperiode i Vallensbæk er:

Glade børn: Et bredt og mangfoldigt udbud af børnehaver af forskellige størrelser og med sammenlignelige værdigrundlag og profiler, så forældre har mulighed for at vælge en institution, der passer til netop deres børn.

Børneparate skoler: Børn og unge skal have gode opvækst- og udviklingsvilkår. De kommunale tilbud skal danne sammenhæng og helhed i børnenes liv fra dagpleje, vuggestue over børnehave, SFO og skole og til ungdomsuddannelserne.

Erdal er gift og far til Nisa og Isra på 11 og 12 år.
6: Anette Kjems Sandgreen
Social- og sundhedsassistent – 47 år
Albertslundvej 103, st.tv.
2625 Vallensbæk
Tlf. 22 80 66 32
Moranette@hotmail.com

Vallensbæk er en kommune med mange velfungerende unge. Men desværre er ikke alle vores unge beskyttet af vores postnummer. Det kan være en hård verden for den gruppe af unge. Krav om den perfekte krop, tøj, karakter, uddannelse osv. kan være svær at leve op til. Unge der har det svært psykisk pga. mobning, problemer i familien eller fordi de har en ”diagnose” som ADHD eller lignede.

Nogle af disse unge finder sammen i grupper, der komme ud i usunde miljøer med kriminalitet, misbrug af rusmidler osv. Hvilket øger risikoen for rekruttering til bandemiljøer af forskellige slags.

Denne gruppe vil Anette gerne være med til at hjælpe bedre på vej ind i voksenlivet. Derfor vil Anette arbejde for et styrket SSP og forældresamarbejde. Øget støtte til klublivet hvor mange frivillige i dag gør en stor indsats. Der skal være mere oplysning om misbrug og behandling. Der skal være en tidlig indsats for denne gruppe af sårbare unge for at vende den negative udvikling. Vi skal hjælpe disse unge med at blive inkluderet i sunde fællesskaber.

Anette er gift, har boet i Vallensbæk siden 1988 og arbejder som social- og sundhedsassistent i plejeboliger for mennesker med demens. Anette har været i faget i 25 år og holder meget af sit arbejde med mennesker. Anette er domsmand og har fået indsigt i andre menneskers udfordringer i livet. Anette har 2 voksne sønner, og fritiden bruges med familien, fodbold og sommerhus.

7: Nina Lumby Pinto Ferreira
Læser til farmakonom – 26 år
Gammelgårds Alle 13, 1.
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 22 97 73 82
Ninalumby@gmail.com


Nina er DSU’s kandidat til kommunalvalget. Nina er tilflytter og satte første gang sine ben i Vallensbæk for 10 år siden. Nina betragter Vallensbæk som sin hjemby.

Nina mener, at Vallensbæk er et skønt sted at bo og er en kommune hun holder meget af. Ligesom alt andet skal man passe og pleje, det man holder af.

Nina er meget optaget af at sikre større tryghed i Vallensbæk. Nina har den holdning, at tryghed for byens borgere ikke står til diskussion. Vi skal kunne finde fred og tryghed i byen uden at være utilpas eller føle frygt. Tryghed generelt fylder meget hos Nina og er én af de ting, Nina vil arbejde for som kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk kommune.

Som listens yngste medlem er Nina også optaget af, at der er ordentlige og tidssvarende tilbud til børn og unge. Særligt den gruppe, som ikke har samme opbakning og støtte fra hjemmet, som hovedparten af Vallensbæks unge.

Nina blev sidste år gift med Stefan, og de bor sammen med deres dejlige lille hund Charlie. Nina læser til farmakonom og er færdiguddannet i 2018. Når Nina ikke arbejder eller læser, så bruger hun sin fritid med familie og venner, hvis hun ikke lige er ude og gå langs stranden eller besøger det lokale Fitness Center.
8: Berit Bredelund Nielsen
Sekretær – 62 år
Hyttesvinget 13
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 27 43 54 36
berit.b.nielsen@gmail.com

Berit kærer sig meget om hjemme- og ældreplejen i kommunen. Der skal være ordentlige forhold for både de pleje- og omsorgskrævende ældre, og de ældre der kan klare sig selv med lidt hjælp til indkøb, madlavning og rengøring. Ældreplejen skal udvikles med bedre normeringer og mere tid til omsorg.
Ansatte i hjemmeplejen er typisk ansat i 32 timer om ugen. Berit vil arbejde for, at de tilbydes fuldtidsstillinger. Behovet er der og det vil sikre kontinuitet i de ældres hverdag. For medarbejderne betyder de ekstra ugentlige timer en ordentlig indtjening og en højere pension. Vallensbæk skal gå forrest og sikre medarbejderne i hjemmeplejen vilkår, som de kan leve af. Fuldtidsstillinger giver bedre rekruttering i hjemmeplejen.
Berit vil også arbejde for opførelse af flere almene boliger, som er til at betale for almindelige mennesker, så både unge og ældre har råd til at blive i Vallensbæk.
Endelig betyder bæredygtighed meget for Berit. Kommunen skal anvende økologiske råvarer - gerne lokale - i forplejningen både på plejehjem og i daginstitutionerne. Der skal arbejdes målrettet for at bruge vedvarende energi i institutioner og ældreboliger ved bl.a. investeringer i teknologi.
Berit er gift med Bill og har boet i Vallensbæk i 30 år. Deres nu to voksne børn har gået i både daginstitution og folkeskole i Vallensbæk. Berit arbejder som sekretær i FOA – fagforeningen for bl.a. hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter.
9: Thomas R. Bennedsen
Kedelpasser – 52 år
Rosenfeldtvej 22 st. tv
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 23 74 65 28
fambennedsen@youmail.dk


Thomas er socialdemokrat på grund af partiets fokus på samfundets svageste. Thomas hilser Socialdemokratiets linie på Christiansborg særdeles velkommen Nej til lavere topskat. Nej til højere pensionsalder. Behovet er mere til investeringer i nye arbejdspladser og velfærd.

Thomas lokale engagement ligger i partiforeningens bestyrelse, og han er blevet genvalgt til menighedsrådet. Thomas finder, at det er et meget spændende arbejde, og han vil arbejde for at menighedsrådet sælger ”Kirkegrunden” (grundareal på hjørnet ad Vallensbæk Torvevej og Ringvej 3) til Vallensbæk kommune hurtigst muligt. Der er ikke behov for flere kirker i Vallensbæk, så det attraktive jordstykke tæt på Letbanen og S-stationen kunne passende bruges til billigere lejeboliger og ungdomsboliger.

Thomas helt store mærkesag er netop billigere boliger, så f.eks. familier i skilsmissesituationer eller lign. ikke er tvunget til at flytte fra kommunen, men børn og voksne kan bliv og dyrke det netværk, som de nu engang har.

Thomas er gift og har boet i Vallensbæk i godt 9 år. Han bruger sit fritid på det arbejdet i Menighedsrådet og bestyrelsen i partiforeningen i Vallensbæk. Hvis der er mere tid til overs, så står den på motion efter arbejdstid på arbejdspladsen i Avedøre.

10: Henning Boe
Selvstændig rådgiver – 67 år
Nørrebred 52
2625 Vallensbæk
Tlf. 40 41 59 41
henningboe@icloud.com

For mange år siden var befolkningen opdelt i adel, præster, borgere og bønder. I dag taler man kun om borgere. Er det så godt? Det er det på mange måder, for i dag er der langt større lighed mellem de forskellige befolkningsgrupper. Men på den anden side er begrebet ”borger” blevet en massebetegnelse for os, der bor i kommunen. Borgerne er blevet brikker i det kommunale spil, som der flyttes rundt med ud fra beregninger i diverse regneark.

For år tilbage talte vi ikke om borgere, men indbyggere i kommunen, og det havde efter Hennings opfattelse et meget mere menneskeligt ansigt. Som medlem af kommunalbestyrelsen vil Henning arbejde for, at mennesket kommer mere i centrum, at der tages hensyn til vores forskellige individuelle behov, om man er gammel, ung, handicappet, arbejdsløs m.v. Kort sagt vil Henning arbejde for, at velfærden fastholdes og udbygges, at alle igen bliver indbyggere, der har forskellige behov, som søges imødekommet.

Henning har boet i Vallensbæk siden 1973 og har således fulgt udviklingen i kommunen de sidste 40 år. Henning har haft børn i institutioner og skoler og deltaget aktivt i idræts- og foreningslivet gennem alle årerne.
11: Claus Weichel
Ejendomsfunktionær – 52 år
Højstrupparken 44, st.th.
2665 Vallensbæk Strand
20 75 20 55
claus@hp44.dk

Claus’ hjerte brænder for fremtiden for de unge mennesker. De skal tilbydes en fremtid med mulighed for uddannelse og rådgivning i systemer, der ikke er stive. De unge skal også selv motiveres og opfordres til at være aktive i deres egen uddannelse og fremtid. De unge skal gerne vælge rigtig uddannelse første gang og gerne i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Vallensbæk og forældrene.

Claus er Socialdemokratiets repræsentant i bestyrelsen i Vallensbæk Ungdomsskole. Claus synes, at man i al væsentlighed har godt fat i de unge, og det arbejde skal selvfølgelig fortsætte.

Der skal fortsat være fokus på trygheden i Vallensbæk. Utryghedsskabende rygter om at det er usikkert at færdes i bestemte områder i Vallensbæk f.eks. stationen, skal håndteres hurtigt og professionelt fra kommunens side. Hvis der foregår kriminalitet, så er det en opgave for politiet, som Claus håber de vil tage alvorligt.

Claus er socialdemokrat med hjertet og vil arbejde for at værdier som fællesskab, omsorg og pligter videreføres i Vores Vallensbæk.

Claus bor sammen med Dorthe og har taget de to piger og tre børnebørn til sig som sine egne.
Claus har boet i Vallensbæk siden år 2000 og arbejder til dagligt i en ejendom i Glostrup, hvor han også er tillidsmand.

12: Susanne Voldfrom
Projektleder – 49 år
Rosenfeldtvej 22, 2. th.
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 20 68 27 15
susannevoldfrom@gmail.com

Som beskæftigelsesvejleder i Københavns kommune er det magtpåliggende for Susanne, at der er tilbud om arbejde til alle. Alle kan bidrage med et eller andet og borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, skal via en personlig mentor og jobtræning sluses tilbage på arbejdsmarkedet, hvis ellers deres helbred tillader det.

Susanne har et særligt engagement for medborgere med fysiske eller psykiske barriere, der forhindrer dem i at arbejde på ordinære vilkår. Den gruppe har ret til at tjene penge ved et job som alle andre. Det kræver f.eks. gode kompenserende handicapordninger i et velfungerende jobcenter - og ikke mindst et rummeligt arbejdsmarked.

Andre mennesker er kommet til skade i arbejdslivet og kan ikke fortsætte i den nuværende stilling. Susanne mener her, at rehabilitering er et vigtigt redskab for det meningsfulde liv. Kommunen skal derfor tilbyde målrettede revalideringsordninger for personer med handicap.

Der skal gives mulighed for at tilrettelægge uddannelsesforløb eller erhvervsrelaterede aktiviteter efter den enkeltes behov. Jobcenteret skal sikre, at der er ansatte, der har kompetencerne til at arbejde med borgeres specielle behov

Susanne har boet i Vallensbæk i knap 20 år. Hun har 3 sønner hvor de 2 yngste stadig er hjemmeboende. Fritiden bruges gerne på samvær med familie og venner, eller med en god krimibog.

13: Peter Bertram
Operation Officer – 41 år
Bellishaven 9, 2625 Vallensbæk
Tlf. 50 90 90 21
E-mail: peter.bertram@live.dk

Peter vil arbejde for et kulturelt fællesskab i Vallensbæk, der er båret af engagement, livsglæde og tolerance, hvor mennesker kan få inspiration og selv deltage aktivt.

For Peter er fritiden en positiv del af tilværelsen, og derfor er det vigtigt, at kulturlivet har gode rammer at udfolde sig i. Hele idrætsområdet og det frivillige foreningsarbejde vil fortsat være en stor del af Peters indsatsområde, hvis han bliver valgt til kommunalbestyrelsen.

Peter vil arbejde for, at det frivillige arbejde understøttes kommunalt, så byens mange ildsjæle får mulighed for at udvikle deres kreative ressourcer til gavn og glæde for os alle.

I Vallensbæk er der stærke fællesskaber, og Peter vil gøre en særlig indsats for, at disse fællesskaber kan rumme borgere, der er ensomme og ikke selv kan finde vej til dem.

Peter betragter Vallensbæk Idrætscenter som et af kommunens bærende fritidsplatforme. Med 3.000 nye borgere inden for de senere år, er der behov for udbygning af idrætscentret – særligt omklædningsfaciliteterne trænger til et løft. Peter hilser også velkommen at der er politisk enighed om opførelse af en ny svømmehal ved Idrætscentret.

Privat er Peter gift med Susanne og har 3 børn, der alle går på Pilehaveskolen. Peter har på det seneste kastet sin anden kærlighed på golf, og arbejder hårdt på at komme ned i handicap.
14: Lisbeth Schou
Pensionist – 65 år
Stærebo 30,
2665 Vallensbæk Strand.
Tlf. 22 56 55 59
schoumeister@gmail.com

Lisbeths ønske og mål for Vallensbæk er, at her skal være godt og trygt at vokse op. Godt og trygt at bo og handle. Godt og trygt at færdes på alle tider af døgnet og dyrke sine fritidsinteresser. Og endelig et godt og trygt sted at blive gammel.

Lisbeth vil særligt arbejde for børn og unge med et livslangt handicap. Lisbeth peger på behovet for en hurtig og tidlig indsats, og ikke mindst fokus på overgangene fra børnehaven, til folkeskolen, til en uddannelse og ud på arbejdsmarkedet.

Kommunen skal sikre at børn og unge inkluderes i skolen, i fritiden og senere på arbejdsmarkedet. Flere børn med handicap skal gennemføre folkeskolernes afgangsprøve. Handicappede børn og unge, der ikke kan inkluderes, skal tilbydes plads i en specialklasse eller specialskole. Det er vigtigt at denne gruppe af unge også tilbydes en ungdomsuddannelse og et arbejde.

I de sidste 15 år af Lisbeths arbejdsliv var hun tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i såvel virksomhed som fagforening.

Lisbeth er gift med Steen og har to voksne sønner. Lisbeth har boet i Vallensbæk siden 1984. Nu bruges fritiden til frivilligt arbejde i bl.a. Ældresagen. Lisbeth er læsetante og koordinator for Tryghedsopkald i Vallensbæk. Derudover er der tid til lektiehjælp til de tre dejlige børnebørn, der betyder meget for Lisbeth.
Share Button