Lisbeth Schou

 

Pensionist – 65 år
Stærebo 30,
2665 Vallensbæk Strand.
Tlf. 22 56 55 59
schoumeister@gmail.com

Lisbeths ønske og mål for Vallensbæk er, at her skal være godt og trygt at vokse op. Godt og trygt at bo og handle. Godt og trygt at færdes på alle tider af døgnet og dyrke sine fritidsinteresser. Og endelig et godt og trygt sted at blive gammel.

Lisbeth vil særligt arbejde for børn og unge med et livslangt handicap. Lisbeth peger på behovet for en hurtig og tidlig indsats, og ikke mindst fokus på overgangene fra børnehaven, til folkeskolen, til en uddannelse og ud på arbejdsmarkedet.

Kommunen skal sikre at børn og unge inkluderes i skolen, i fritiden og senere på arbejdsmarkedet. Flere børn med handicap skal gennemføre folkeskolernes afgangsprøve. Handicappede børn og unge, der ikke kan inkluderes, skal tilbydes plads i en specialklasse eller specialskole. Det er vigtigt at denne gruppe af unge også tilbydes en ungdomsuddannelse og et arbejde.

I de sidste 15 år af Lisbeths arbejdsliv var hun tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i såvel virksomhed som fagforening.

Lisbeth er gift med Steen og har to voksne sønner. Lisbeth har boet i Vallensbæk siden 1984. Nu bruges fritiden til frivilligt arbejde i bl.a. Ældresagen. Lisbeth er læsetante og koordinator for Tryghedsopkald i Vallensbæk. Derudover er der tid til lektiehjælp til de tre dejlige børnebørn, der betyder meget for Lisbeth.

Share Button