Niels Karlsen

 


Tømrer på pension – 67 år
Gaunøvej 20
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 24 88 09 98
nielskarlsen@post.tele.dk

 

Niels’ hjertebarn er ordentlige og værdige forhold for Vallensbæks udsatte borgere særligt vores ældre og handicappede. Niels har været Socialdemokratiets repræsentant i Socialudvalget og Handicaprådet. Socialdemokratiet har også bedt Niels om at sidde i bestyrelsen for syv meget svage beboere, der er bosiddende i institutionen Løkkekrogen. Niels har hjertet med i det arbejde.

Niels er meget optaget af tilgængelighed og fremkommelighed for vores handicappede medborgere. Handicappede skal kunne færdes både ude og inde uden at skulle være afhængig at en hjælpende hånd. Højrupgård er et eksempel på Niels’ indsats, hvor gården nu er indrettet så også kørestolsbrugere kan benytte gården.

Socialdemokratiet bliver ofte brugt som stødpude af borgere, der er kommet i klemme i systemet. Niels ser sig selv som disse borgeres tillidsmand, og taler gerne deres sag, hvor han kan komme til det. Det kan være ældre borgere eller forældre med et barn med funktionsnedsættelse, som har brug for vores hjælp mod systemet.

Niels er oprindeligt uddannet tømrer, men gik på efterløn og siden pension og har derfor masser af tid til at tjene borgerne i Vallensbæk. Niels har boet i Vallensbæk siden 1975 og holdt i sommer 40 års bryllupsdag med Susanne. De har to voksne børn og fire dejlige børnebørn, som de tilbringer meget tid sammen med.

Share Button