Niels Tønnesen

 


Proceskonsulent – 65 år
Kollerupvej 77,
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 20 30 70 01
nstnst@live.dk

Vallensbæk Kommune er et smørhul at bo i, men kommunen ligger højt i statistikken over livstilssygdomme og lavt på udgifter til unge og sport. Det vil Niels gøre noget ved.

Niels vil arbejde for, at de unge får en fornuftig tilværelse, så de bliver en del af samfundet. Det kræver, at kommunen bliver meget bedre til at lytte frem for at trække løsninger ned over hovederne på de unge.

Som formand for Vallensbæk Kano og Kajak Club har Niels set, hvordan de unge har næsten uudtømmelige ressourcer, hvis de bare finder en retning, de kan følge og et fællesskab, de kan være en del af.

Kommunen har også pligt til at gøre noget for de unge, der ikke er en del af foreningslivet.

Det skal være meningsfyldt at være borger i Vallensbæk. Niels vil arbejde for en ægte medborgerindflydelse, hvor alle kan sige, hvad de mener, og meningerne får indflydelse inden beslutningerne tages.

Støj- og lysgener fylder meget i mange borgeres hverdag. Niels vil gå aktivt ind for at mindske støj- og lysgenerne i kommunen og lytter til de borgere, der er tættest på generne.

Nøgleordene for Niels’ engagement i politik er tryghed, sundhed, nærhed og livskvalitet. Niels kan supplerende tilbyde engagement og energi.

Niels er gift med Susanne, der også er medlem af Socialdemokratiet. Fritiden bruges på familien, kajakklubben, venner og naturoplevelser.

Share Button