Peter Bertram

 


Operation Officer – 41 år
Bellishaven 9, 2625 Vallensbæk
Tlf. 50 90 90 21
E-mail: peter.bertram@live.dk

Peter vil arbejde for et kulturelt fællesskab i Vallensbæk, der er båret af engagement, livsglæde og tolerance, hvor mennesker kan få inspiration og selv deltage aktivt.

For Peter er fritiden en positiv del af tilværelsen, og derfor er det vigtigt, at kulturlivet har gode rammer at udfolde sig i. Hele idrætsområdet og det frivillige foreningsarbejde vil fortsat være en stor del af Peters indsatsområde, hvis han bliver valgt til kommunalbestyrelsen.

Peter vil arbejde for, at det frivillige arbejde understøttes kommunalt, så byens mange ildsjæle får mulighed for at udvikle deres kreative ressourcer til gavn og glæde for os alle.

I Vallensbæk er der stærke fællesskaber, og Peter vil gøre en særlig indsats for, at disse fællesskaber kan rumme borgere, der er ensomme og ikke selv kan finde vej til dem.

Peter betragter Vallensbæk Idrætscenter som et af kommunens bærende fritidsplatforme. Med 3.000 nye borgere inden for de senere år, er der behov for udbygning af idrætscentret – særligt omklædningsfaciliteterne trænger til et løft. Peter hilser også velkommen at der er politisk enighed om opførelse af en ny svømmehal ved Idrætscentret.

Privat er Peter gift med Susanne og har 3 børn, der alle går på Pilehaveskolen. Peter har på det seneste kastet sin anden kærlighed på golf, og arbejder hårdt på at komme ned i handicap.

Share Button