Susanne Voldfrom

 


Projektleder – 49 år
Rosenfeldtvej 22, 2. th.
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 20 68 27 15
susannevoldfrom@gmail.com

Som beskæftigelsesvejleder i Københavns kommune er det magtpåliggende for Susanne, at der er tilbud om arbejde til alle. Alle kan bidrage med et eller andet og borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, skal via en personlig mentor og jobtræning sluses tilbage på arbejdsmarkedet, hvis ellers deres helbred tillader det.

Susanne har et særligt engagement for medborgere med fysiske eller psykiske barriere, der forhindrer dem i at arbejde på ordinære vilkår. Den gruppe har ret til at tjene penge ved et job som alle andre. Det kræver f.eks. gode kompenserende handicapordninger i et velfungerende jobcenter – og ikke mindst et rummeligt arbejdsmarked.

Andre mennesker er kommet til skade i arbejdslivet og kan ikke fortsætte i den nuværende stilling. Susanne mener her, at rehabilitering er et vigtigt redskab for det meningsfulde liv. Kommunen skal derfor tilbyde målrettede revalideringsordninger for personer med handicap.

Der skal gives mulighed for at tilrettelægge uddannelsesforløb eller erhvervsrelaterede aktiviteter efter den enkeltes behov. Jobcenteret skal sikre, at der er ansatte, der har kompetencerne til at arbejde med borgeres specielle behov

Susanne har boet i Vallensbæk i knap 20 år. Hun har 3 sønner hvor de 2 yngste stadig er hjemmeboende. Fritiden bruges gerne på samvær med familie og venner, eller med en god krimibog.

Share Button