Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 137 Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 142 Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 147 Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 163 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/head.php on line 222 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/head.php on line 222 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; thesis_search_widget has a deprecated constructor in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/widgets.php on line 48 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; thesis_widget_subscriptions has a deprecated constructor in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/widgets.php on line 110 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; thesis_widget_google_cse has a deprecated constructor in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/widgets.php on line 165 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; thesis_killer_recent_entries has a deprecated constructor in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/widgets.php on line 211 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_search_widget er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_widget_subscriptions er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_widget_google_cse er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_killer_recent_entries er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Non-static method thesis_head::build() should not be called statically in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/html/frameworks.php on line 10 Miljø – Klima – Affald

Miljø – Klima – Affald

Stop for oversvømmelserne i Vallensbæk
Regnvandstekniske anlæg skal i Vallensbæk blive til rekreativ natur. Skovmosen I og II er eksempler til efterfølgelse. Anlæggene giver en enestående mulighed for at regnvandet ikke ender i borgernes kælderrum, og samtidig får vi skabt motions- og oplevelsesmuligheder i de grønne naturanlæg, som skal opmagasinere og nedsive regnvand.

Vi skal sikre, at digerne i Strandparken giver os sikkerhed for at vandet bliver i Køge Bugt ved såkaldte 100 års hændelser.

Lokal Afvanding af Regnvand (LAR-anlæg) skal tænkes ind i nye vejanlæg med smukke bede, der kan håndtere nedsivning af selv store mængder overfladevand.

Væk med støjen i Vallensbæk
Socialdemokratiet må erkende at kommunens massive støjproblemer ikke bliver løst af andre end os selv, f.eks. skal Vallensbæk være forsøgsby nr. 1 når talen falder på støjbekæmpelse i samarbejde med bl.a. støj- og miljøvirksomheden Gate21. Enkeltstående forsøgsprojekter løser ikke det samlede problem med støj fra især motorvejene. Socialdemokratiet vil derfor arbejde for at kommunens lokale støjpulje gradvis øges år for år til støjbekæmpelse langs motorvejene.

Der skal lægge en realistisk helhedsplan for investeringer, krav, resultater og tidshorisont for bekæmpelsen af trafikstøj. Socialdemokratiet har fået vedtaget, at der altid indhentes tilbud på støjreducerende asfalt ved renovering eller nybygning af lokale vejanlæg. Såfremt der opføres erhvervsbyggeri tæt på og langs med motorvejen, skal der stilles krav om udformning og materialevalg skal fungere som støjskærm for vores boligområder.

Vallensbæk skal støtte borgere, der selv ønsker at foretage støjbekæmpelse på egen bolig med rådgivning, om bl.a. valg af materialer til døre og vinduer eller støjabsorberende stakit eller hegn.

Støjbekæmpelse skal indgå i alle de projekter som kommunen har indflydelse på. Alle midler skal bruges, fra lokalplankrav til konkrete byggekrav ved nye projekter. Sammen med andre støjramte kommuner langs Motorringvej 3 skal støjbekæmpelse sættes på den politiske dagsorden, så staten løfter sin del af ansvaret.

Socialdemokratiet er ikke afvisende for at bruge kommunale midler til at lukke særligt støjgenerende huller langs motorvejsnettet i Vallensbæk.

Ud med affaldet i Vallensbæk
Borgerne har taget de nye sorteringsmuligheder til sig, selv om de noget større affaldscontainere ikke får priser for skønhed. Borgerne skal imidlertid opleve sammenhæng i sorteringen både i egne containere og i storskraldsordningen. Desværre er plast kun en selvstændig fraktion i borgerens egen plastcontainer, men i storskraldsordningen går plast til forbrænding, når det sættes ud på gaden. Samme forhold gør sig gældende for pap, der ifølge storskraldsordningen skal indsamles til genbrug.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at forholdene rettes op i en ny udbudsrunde og samtidig skal der indføres skærpet kontrol med vognmanden, så det sikres, at Vallensbæk Kommune får leveret, hvad borgerne betaler for.

Socialdemokratiet vil også arbejde for, at informationen på Vestforbrændingens hjemmeside forbedres, så borgerne lettere kan gennemskue, hvad der menes med storskrald til genbrug og/eller forbrænding.

Rundt om borgenes indflydelse i Vallensbæk
De bedste idéer kommer ofte fra borgerne i Vallensbæk. Socialdemokratiet vil derfor arbejde på genetablering af det ”Grønne Råd” i Vallensbæk. Rådet foreslås sammensat af repræsentanter fra grundejerforeninger, repræsentanter fra kommunens foreninger og ikke mindst medarbejdere med interesse for drift og miljø. Rådet skal i samarbejde med Agenda 21-rådet supplere og inspirere med idéer og råd til kommunens løbende udvikling. Formålet med en borgerinddragelse er at borgere, politikere og forvaltningen får en bedre forståelse for hele kommunens ønsker og mål.

Deprecated: Non-static method thesis_javascript::output_scripts() should not be called statically in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/html/frameworks.php on line 22