Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 137 Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 142 Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 147 Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 163 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_search_widget er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_widget_subscriptions er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_widget_google_cse er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_killer_recent_entries er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Non-static method thesis_head::build() should not be called statically in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/html/frameworks.php on line 10 Socialpolitik

Socialpolitik

Socialdemokratiets socialpolitik bygger på solidaritet med de svageste grupper i samfundet og en opfattelse af, at sociale opgaver bedst løses i fællesskab. Det kræver fornyelse og nytænkning på mange områder. Socialdemokraterne vil styrke den målrettede og forebyggende indsats på det sociale område. De rådgivende og opsøgende tilbud skal opprioriteres.

Socialdemokratiet lægger vægt på at fremme, udvikle og styrke sociale fællesskaber, så de kan tage et medansvar for at forebygge udstødning af samfundet Også frivillige organisationer, boligselskaber og foreninger i lokalsamfundet skal spille en større rolle i det socialpolitiske arbejde, for at forebygge uhensigtsmæssig adfærd, ensomhed og manglende integration.

Socialdemokraterne vil udvikle ældre- og handicapindsatasen fra en serviceopgave til en omsorgsydelse, der gives til og aftales med den enkelte borger. Der skal være en bedre dialog med borgeren og de pårørende og mere åbenhed omkring procedurer for tildeling af hjemmehjælp m.v.

Hjemmehjælperen skal have mulighed for at yde en personlig og fleksibel indsats, der tager hensyn til de aktuelle ønsker og behov. Det kræver, at den samme eller et mindre team af hjemmehjælpere kender borgeren og de pårørende, når der skal gennemføres opgaver.

Ældre skal inddrages i den daglige pleje og deres færdigheder skal vedligeholdes. Indførelse af ny teknologi, der sparer tid skal bruges til mere samvær med borgerne.

Der skal være en systematisk vurdering af funktionsevnetab ved ændringer i helbredstilstand.

Borgerrådgiver
Socialdemokratiet modtager et stigende antal henvendelser fra borgere, som ikke forstår eller er enig i en afgørelse fra Ishøj eller Vallensbæk kommune. Det er ikke lokalpolitikernes opgave, at varetage sagsbehandlingen for borgerne, men naturligvis tager de socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer enhver henvendelse alvorlig.

Vi mener dog, at det er på tide at oprette en stilling i Vallensbæk som borgerrådgiver efter samme model, som kendes fra bl.a. Ishøj Kommune. En kommunalt ansat person, som ordentligt og sagligt kan guide borgeren, når der er kommunikations- eller forståelsesproblemer med kommunens afgørelse.

Længst mulig i eget hjem eller?
134 borgere i Vallensbæk kommune får personlig pleje i eget hjem. ”Længst muligt i eget hjem” er godt, men ikke for enhver pris. Det skal sikres at kommunen har et varieret udbud af plejehjemspladser, beskyttede boliger og boliger til plejekrævende ældre. Og det skal undersøges om der er behov for yderlige boliger til plejekrævende ældre. Der skal om nødvendig iværksættes en handleplan.

Kvalitet, tryg pleje og uddannelse
Kvalitet og tryghed i syge- og plejeindsatsen i Vallensbæk kommune skal øges. Personalets kompetencer skal forbedres gennem uddannelsen af syge- og plejepersonalet, så gentagne indlæggelser af borgerne på sygehusene undgås mest muligt. Samspillet på genoptræningsområdet mellem sygehus og kommune skal effektiviseres, så der ydes en hurtig indsats.

Plejehjem
Indflytning på et plejehjem kræver dialog mellem beboer, personale og pårørende og det fastlægges hvad en ”god indflytning” omfatter. Borgerens livshistorie skal nedskrives og bruges i dagligdagen og opdateres løbende. Der tilknyttes faste læger til plejehjemmene. Det er nødvendigt at prioritere fastholdelse af medarbejdere og udvikling af deres faglige kompetencer. Der afholdes en årlig samtale mellem beboer, personale og pårørende, hvor opholdet evalueres.

Deprecated: Non-static method thesis_javascript::output_scripts() should not be called statically in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/html/frameworks.php on line 22