Sundhed

Lev længe i Vallensbæk – mere sundhed og flere alment praktiserende læger
Sundhed og trivsel er et fælles ansvar for den enkelte, familien og samfundet. Borgeren ha ansvar for eget liv, som skaber sundhed og trivsel og kommunen har ansvaret for tilbud, der fremmer sundhed og forebygger sygdom. Vallensbæk kommune og Region Hovedstaden har en fælles opgave i at forebygge sygdomme og der skal ansættes flere alment praktiserende læger til Vallensbæk, Det er sundt for kommunens økonomi at investere i sundhedsfremme og forebyggelse

Ulighed i sundhed og forebyggelse
Der er sociale forskelle i sundhed og sygelighed i befolkningen. Rygning, overforbrug af alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet er de væsentlige risikofaktorer, som skaber ulighed i sundhed. Socialdemokratiet mener at bekæmpelse af ulighed i sundhed er et vigtigt element i forebyggelse. Forebyggelse skal indeholde tilbud, der er målrettet socialt udsatte grupper og handicappede.

Den nære sundhed med almen lægepraksis som tovholder.
Almen lægepraksis har en ledende rolle i den kommunale forebyggelsesindsats. Samarbejdet mellem almen lægepraksis og kommunen skal være systematisk. Den alment praktiserende læge skal følge patienten og medvirke til en tidlige afklaring af risikofaktorer. Kommunen skal samarbejde med lægen og sygehusene, så der henvises til kommunale forebyggelsestilbud.

Share Button