Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 137 Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 142 Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 147 Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 163 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/head.php on line 222 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/head.php on line 222 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; thesis_search_widget has a deprecated constructor in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/widgets.php on line 48 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; thesis_widget_subscriptions has a deprecated constructor in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/widgets.php on line 110 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; thesis_widget_google_cse has a deprecated constructor in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/widgets.php on line 165 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; thesis_killer_recent_entries has a deprecated constructor in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/widgets.php on line 211 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_search_widget er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_widget_subscriptions er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_widget_google_cse er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_killer_recent_entries er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Non-static method thesis_head::build() should not be called statically in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/html/frameworks.php on line 10 Udvikling af Vallensbæk

Udvikling af Vallensbæk

Gør en god by og kommune bedre
Hovedparten af vores borgere pendler ud af kommunen for at arbejde. Socialdemokratiet vil arbejde for, at vi kan foretage de fleste af vores indkøb lokalt, Komme godt og sikkert rundt i kommunen og vores boliger ikke er plaget af støj eller generende gadelys. Vores grønne områder skal være attraktive at færdes i.

Borgerne skal inddrages mere i udarbejdelse af lokalplaner m.v. så oplevelsen er reel indflydelse og ikke bare pseudohøringer, hvor borgerne oplever, at de ikke kan flytte et komma.

Rundt om Vallensbæk Centrum
Udvikling af Vallensbæk Centrum skal ske i samspil med S-stationen, kultur- og borgerhuset og ikke mindst den nye letbane.

Vallensbæk bliver et trafikknudepunkt for offentlig transport. Socialdemokratiet vil arbejde for at alle S-tog standser på Vallensbæk Station. Vi forestiller os, at der etableres en ny busholdeplads ved Ringvejen og den nye letbanestation. De muligheder skal udnyttes optimalt.

Tilkørslen til Højstrupparken, Højstruphave og Rådhuset flyttes til ringvejen, når de nye busholdepladser etableres. Der skal spærres for gennemkørsel nord for Egholmskolen, hvilket samtidig giver nye muligheder for at udvikle den sydlige del at stationstorvet med parkeringspladser eller forretninger.

Det nye centrum giver også mulighed for at Vallensbæk Kommune sammen med en privat investor udvikler området omkring den såkaldte ”Kirkegrund” ved Vejlegårdsparken i en kombination af boliger og forretninger. I øjeblikket er området udlagt til institutionsbyggeri.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at industriarealer i boligområderne i Vallensbæk Syd kan bebygges med etageboliger til en husleje, som ganske almindelige mennesker kan betale. Vi vil arbejde for, at der kommer flere ungdomsboliger i området.

Rundt om nybyggeri i Vallensbæk
Vallensbæk er et yderst attraktivt sted at bygge erhverv såvel som boliger. Med motorveje, S-tog og Letbane er vi meget tæt på hovedstaden. Derfor kan vi tillade os, at stille de krav til nybyggeri, som vi ønsker. Vi skal bygge smukt. Vi skal bygge moderne. Og vi skal bygge, så der tages det største hensyn til bekæmpelse af trafikstøj.

Kom let rundt i Vallensbæk
Både cykler og biler er nødvendige i en forstadskommune som Vallensbæk. De skal ikke være hinandens fjender, men et supplement til hinanden. Det er nødvendigt, at vi forbedrer forholdende for de to-hjulede. Vi skal rette op på alle de forhindringer, der i dag hindrer en fri fremkommelighed for cykler. Vi skal standse vanvidskørsel med motorkøretøjer på vores stier, men det må aldrig forhindre cyklisten eller pensionisten på el-crosseren i at komme forbi. Udfordringerne skal løses, især fordi vi forventer, at der kommer flere trehjulede handicapcykler og andre handicapkøretøjer, som lige nu ikke kommer frit igennem visse af chikanerne på stisystemet. Vi kan sagtens forbedre forholdende for cyklende uden at straffe bilisterne. Vi skal ved al nyt anlægsarbejde tænke os rigtig godt om, så vi gør valget om at tage cyklen, til den nemme og hurtigste løsning, også i anlægsfasen.

Kom sikkert rundt i Vallensbæk
Trafikken bliver ikke mindre i fremtiden. Der skal indsamles uheldsstatistik og allernyeste viden indenfor trafikforskning og fortages flere trafiktællinger. Vi har kryds- og overgange, der sagtens kan forbedres, ikke mindst for vores bløde trafikanter.

Vi skal begrænse regional gennemkørsel i vores lille kommune. Der skal arbejdes på en regional løsning for at undgå den tunge lastbiltransport igennem Vallensbæk. En stor del af den tunge trafik kommer fra Hvidovre/Avedøre Holme.

Vi skal udforme vores lokale veje på en måde, der sikrer en lavere hastighed. Fartfornemmelse gennem varierede vejforhold er mere effektiv end en skov af forbuds- og påbudstavler. Ved vejindsnævringer skal svingbaner forlænges. Socialdemokratiet er bannerførere for flere rundkørsler, der erfaringsmæssigt medfører færre alvorlige ulykker. En del af trafiksikkerhed er også synkroniseret og intelligent trafikregulering så det hele glider bedre.

Vores kryds skal være overskuelige og nemt forståelige for alle trafikanter.

Rundt med bus, Letbane og S-tog i Vallensbæk
Vallensbæk går en stor fremtid i møde, når Letbanen i Ring 3 tages i brug. Letbanen vil bidrage til udviklingen af Vallensbæk Stationstorv og Delta Park. Der er fortsat mulighed for at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Flere pendlere vælger letbanen til som et miljøvenligt transportmiddel, der bidrager til mindre CO2-udledning og trængsel i hovedstadsområdet.

Sammen med de øvrige kommuner langs Letbanen vil Socialdemokratiet tiltrække nye boliger og arbejdspladser til hele området. Samtidig vil vi arbejde for at Ring 3 både i anlægsfasen og efter ibrugtagning bliver test-strækning for teknologisk trafikafvikling, herunder nye modeller for at koble cykler, biler og busser sammen med letbane, metro og tog i hele Hovedstadsområdet.

Kollektiv transport og individuelle løsninger skal supplere hinanden. Vi skal lokke borgerne til at bruge de mest hensigtsmæssige transportmidler ved at de udformes så de bliver tiltrækkende. Det er ikke holdbart at fremme offentlig transport ved at forringe mulighederne for den individuelle transport.

Hvis det betyder, at kommunen selv skal etablere et busselskab må muligheden undersøges. Ledetråden skal være at give borgerne så fleksible og tiltrækkende valgmuligheder som muligt. Kommunalbestyrelsen har prøvekørt førerløse busser, og 8-tals kørsel i kommunen kunne sagtens være løsningen for den offentlige transport i Vallensbæk mellem de to S-stationer.

Rundt om et oplyst Vallensbæk
En god belysning er vigtig både for trafiksikkerheden, men bestemt også for trygheden ved at færdes ude. Her tænker Socialdemokratiet især på kommunens åbne pladser omkring stationen samt tunneler og andre steder, som kan give anledning til utryghed. Det er erfaringen, at kriminalitet lever bedst i det skjulte. Med moderne belysning kan vi gøre det trygt at færdes i Vallensbæk – også efter solnedgang.
Socialdemokratiet vil arbejde for brug af ny teknologi, hvor lys på veje og stier styres af bevægelse. Vi skal også udnytte de nye retningsbestemte lyskilder, som kan forhindre, at der kastes uønsket lys ind i boliger. Samtidig er udskiftning til LED lyskilder på lang sigt en besparelse grundet lavt forbrug og lang levetid.

Rundt om Vallensbæks natur
Vi ønsker at give mennesker en bedre oplevelse ved at færdes i vores smukke naturområder. En del af Store Vejleå kunne gennem Mosen genoprettes til et naturligt snoet vandløb. Der skal tænkes på såvel fisk som fugle, og derfor mener vi, at vandspejlet skal hæves i vinterhalvåret i Vallensbæk Mose. Der hvor mennesker kan komme tæt på naturen, uden at skade den, skal det gøres muligt. Der kan oprettes trampestier og løberuter og endnu flere naturoplevelser. I Mosen ønsker vi etablering af fugle/udkigs tårne.

Vallensbæk skal ikke fælde grønt, men plante mere. Når vi planter, skal vi tænke praktisk. I boligområder og langs veje og stier, skal vi ikke vælge arter med stor nedfald af blade og grene der belaster renholdelses budgettet, eller arter med stor pollenudledning til gene for borgere med allergi.

Uden for boligområderne ønsker vi os til gengæld flere frugttræer og andre nytteafgrøder, til fri afbenyttelse af såvel mennesker som dyr.

Rundt om Strandparken
Stranden og Havnen skal udvikles i Vallensbæk. Selvom vores kyststrækning ikke er lang, så har den meget at byde på. Vi ønsker mere liv på havnen, ikke kun fra bådejerne, men for alle i Vallensbæk. Havnen skal ikke begrænses, men støttes i sin udvikling. Stenmolen kan gøres bredere, og der kan anlægges fortov ud til pladsen ved lysfyret til indsejlingen.

På selve stranden er Vallensbæk udsat for det evige problem med tang, der skyller op og er magnet for fedtemøg. Der er desværre store lugtgener og en mængde generende og frække fluer. Socialdemokratiet vil arbejde for en løsning, hvor stranden ofte renses for tang og fedtemøg og eventuelt køres væk til biodynamisk genbrug. En dyr, men nødvendig løsning. I Køge Bugt vil Socialdemokratiet arbejde for at staten etablerer et biodynamisk miljø ved at nedlægge stendiger i vandet og ad den vej give bedre forhold for strandgæsterne.

Vallensbæk har fortjent en badeanstalt bygget i træ og i klassisk stil. En badeanstalt vil være almennyttig for såvel sommer- som vinterbadere. Strandparken bør være en medspiller, så alle nye aktiviteter ikke lægges i Ishøj. En nybygget badeanstalt skal være både handicap- og foreningsvenlig.

Socialdemokratiet vil arbejde for etablering af en parallel cykelsti i naturen, så gående og cyklister ikke kommer i konflikt.

Deprecated: Non-static method thesis_javascript::output_scripts() should not be called statically in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/html/frameworks.php on line 22