Visionen

 

Vallensbæk – din og min kommune!

Vi er stolte af

• at Vallensbæk er en selvstændig kommune.
• at Vallensbæk er en kommune i vækst
• at have været med til at udvikle et Vallensbæk med mange indbyggere, som lever et godt liv.

Socialdemokratiets forestillinger om den kommende valgperiode er:

• Glade børn: Høj livskvalitet i daginstitutionerne og en målrettet pædagogiske indsats der skal udvikle ungerne. Bedre normeringer og større indsats for at støtte udsatte børn allerede før folkeskolealderen.
• Afskaffelse af lukkeugerne.
• Ordentlige skoler: Fortsættelse af moderniseringen af skolerne, fornyelse af undervisningsmaterialer og målrettet indsats for at alle børn lærer at læse og tilegne sig en bred vifte af faglige, kreative og sociale kompetencer.
• Respekt om lærerne: Der skal indgås lokalaftale med Vallensbæk Lærerkreds om arbejdstid, tilstedeværelse m.v.
• En værdig ældrepleje: Omorganisering og forbedring af hjemmehjælpen, så der bliver tid til omsorg og bedre arbejdsvilkår for de ansatte til glæde for de ældre og målrette indsats for et aktivt seniorliv.
• Større krav til private udbydere af hjemmehjælp: Din Fleksible Service (DFS) gik konkurs midt på sommeren og efterlod utryghed hos 66 borgere, da firmaet fra den ene dag til den anden ikke længere kunne levere pleje og omsorg.
• Ambitiøs lokal klimaindsats og rent miljø: Satsning på mere effektive energikilder, øget genbrug af affald og mindre støj. Fokus på kommunens egen indsats mod støj.
• Aktiv jobskabende indsats. Sikre at alle unge får en uddannelse, herunder uddannelses- og praktikpladser.
• I samarbejde med det lokale erhvervsliv udvikle virksomhedernes mulighed for at løfte det sociale ansvar og også ansætte borgere, der er lidt fra arbejdsmarkedet samt sikre at virksomhederne ikke bidrager til social dumping.
• Unge i uddannelse: Målrettet indsats for at skaffe praktik- og uddannelsespladser til de unge i samarbejde med det lokale erhvervsliv.
• Mere effektiv jobindsats: En opprioritering af Jobcentret og effektivisering af kommunens beskæftigelsesindsats på kontant-, dagpenge- og revalideringsområderne. Udnytte mulighederne for virksomhedspraktik, jobrotationsordninger og løntilskudsjob.
• Social retfærdighed: Retfærdig behandling af borgere med behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen. Borgerne skal mødes med respekt og dialog.
• Alsidigt boligudbud: Fokus på et boligudbud til alle hvor der også er plads til almene mindre boliger til unge, singler og ældre til en fornuftig husleje.
• Aktiv fritid: Gode fysiske rammer til idræt og andre fritidsaktiviteter og aktiv inddragelse af Vallensbæk Strand og Mose med gode tilbud

Share Button