Kommunevalg 2009 

   
  Søren Wiborg, Spidskandidat for Socialdemokraterne til KV 2009 

1.
Politikommissær Søren Wiborg
53 år
Nørrebred 214
2625 Vallensbæk
tlf. 43 62 31 56
mobil 24 88 09 11
e-mail wiborg@wibo.dk
Hjemmeside: www.socval.dk/

 
Søren Wiborgs facebook    Søren Wiborgs blog   Se Søren Wiborg på DR kandidater til KV 2009

 
 

Søren Wiborg,
Spidskandidat for Socialdemokraterne i Vallensbæk

    


Sørens politiske profil

Socialdemokraterne har Søren Wiborg øverst på listen. Med sine 12 år i kommunalbestyrelsen besidder Søren stor erfaring i at forhandle og indgå kompromisser, hvilket er nødvendigt når man er oppe mod en majoritet som et stort konservativt flertal. Socialdemokraterne lægger afgørende vægt på at få indflydelse, og strækker sig langt i forhandlingerne for at få selv marginale indrømmelser. Hidtil er det foregået i en god og tillidsfuld dialog, hvor argumenter har været afgørende og ikke politisk tilhørsforhold. Den linje vil Søren Wiborg fortsat stå i spidsen for, da det har medført resultater til glæde for borgerne i Vallensbæk. Søren og den øvrige Socialdemokratiske gruppe har formået at sætte flotte finger- og fodaftryk på politikken i Vallensbæk i de forløbne fire år.

For Søren vil det vigtigste i de kommende fire år være, at få genoprettet kommunens økonomi. Med udgangen af 2009 ender Vallensbæk med en negativ kassebeholdning på tæt ved 20 mio. kr. Hvis der ikke tages livtag og udvises ansvarlighed, så er der stor risiko for at sætte selvstændigheden overstyr. Det vil ikke ske uden modstand fra Søren Wiborg og de øvrige Socialdemokrater.

En anden vigtig sag for Søren er, at Vallensbæk skal være en førende klimakommune. Der er mange gode initiativer i gang med det såkaldte ESCO-projekt, hvor der over de kommende år gennemføres et energispareprojekt med en investering på 35 mio. kr. Udover en besparelse på energien på 31% så skulle det også gerne medføre bedre indeklima i de kommunale bygninger. Der er også, på foranledning af Socialdemokraterne, indgået aftaler om nedbringelse af CO2 udledningen med Danmarks Naturfredningsforening med 2% årligt over de kommende 12 år. Socialdemokraterne vil dog videre i udvikling af en grøn profil. Kommunen skal fremover indkøbe el-drevne biler til brug for kommunens ansatte.

Endelig vil Søren Wiborg arbejde for at forbedre tilliden til de kommunale daginstitutioner. Noget tyder på, at det har været en stor overraskelse for kommunens ledelse, at der blandt 2.000 nye borgere også er børn, som skal passes i vores daginstitutioner. Hovsa løsninger og fiksfakserier har præget beslutningerne. Børn bliver passet i containere. 5-årige tvinges til tidligere start i førskolen. For at skaffe midlertidige pladser i FO indrammes en Spejderhytte med to-meter højt hegn. For Søren Wiborg og Socialdemokraterne havde den rigtige løsning været at tage tyren ved hornene og opføre en ny daginstitution i den sydlige del af kommunen. Den sag er fortsat ikke løst.

om Søren

I det daglige arbejder Søren Wiborg som såkaldt Central Vagtleder ved Københavns Politi. Opgaven består kort i at sikre en ordentlig førsteindsats ved politiforretningerne samt servicere pressen. Søren er gift med Joan og har to voksne piger og fire dejlige børnebørn, som han forguder, hvilket er gensidigt. Søren har i mange år spillet kort med nogle gode kammerater. Det beskedne overskud bruges til en lille fest, hvor ægtefællerne deltager. Det er ren hygge. Søren er også formand for "Den selskabelige Spilleforening" af 1. april 1988. En herreklub, hvor der spilles på alt undtagen "døde duer". Foreningens overskud er relativt beskedent. Selvfølgelig bruges tiden også på hyggeligt samvær med familie og venner, og ikke mindst de fire børnebørn. Skulle der være mere tid tilovers, så er den helliget det politiske arbejde som formand og gruppeformand for Socialdemokraterne i Vallensbæk.

 
 

Søren Wiborg på facebook
Sophies hjemmeside Sophie Hæstorp Andersen på facebook
Det er her det sker...september 2014
Se - Socialdemokraternes arrangementsbrochure i Vallensbæk
 RSS feed

Kontakt gerne webmaster@socval.dk