Borgmester Henrik Rasmussen kammer over…

Det er helt urimelige påstande Henrik Rasmussen fremfører i Folkebladet efter debatten i Vallensbæk kommunalbestyrelse om en pavillon, som de konservative vil opføre ved daginstitutionen Sommerfuglen. Henrik Rasmussen er bl.a. citeret for: ”Det er uheldigt, når DF og S er ude og fortælle en skræmmehistorie om, at vi (C) kunne finde på et bygge en institution med skimmelsvamp!” Enhver, der overværede kommunalbestyrelsesmødet, ved godt, at sådan forløb debatten ikke. Socialdemokraternes ordfører videregav derimod oplysninger, som en kommunal embedsmand havde fortalt til et forældrebestyrelsesmøde i Sommerfuglen: ”Pavillonen har skimmelsvamp!” Det fremgik også af sagsfremstillingen, at ca. 25 % af isoleringen skulle udskiftes inden de 7 moduler kunne sættes sammen til en pavillon til daginstitution til børn i alderen 0-6 år. Borgmesteren har stor interesse i at nedtone disse oplysninger. Det er imidlertid hverken S eller DF, som er kommet med den ”storytelling”. Oplysningerne om pavillonens sundhedstilstand stammer fra borgmesterens egen forvaltning. Det blev også ret tydeligt, at en eller anden form for tæskehold trådte i aktion under kommunalbestyrelsesmødet. Borgmesteren suspenderede mødet i 15 minutters og vendte så tilbage med helt nye oplysninger. Borgmesteren meddelte, at der hverken var fugt eller skimmelsvamp i den opmagasinerede pavillon. Man må sige, at det er en effektiv forvaltning, der er bygget op. En onsdag aften kl. 2030 kan borgmesteren få helt nye oplysninger frem i en sag, der allerede havde været drøftet i godt 30 minutter. Nogen var banket på plads. Det er bare ikke troværdigt og tillidvækkende i forhold til et godt samarbejde. Borgmesteren kender udmærket Socialdemokraternes synspunkt, når der er forslag fremme om at opfører en pavillon som kommunal institution. Vi har altid stemt imod, og det vil vi gøre igen, hvis det er samme sag, der fremlægges for kommunalbestyrelsen.

Derfor er det også noget vrøvl, når Henrik Rasmussen i samme artikel fortæller, at han ”vil forberede sig på en ny stil fra S og DF”. Ved du hvad Henrik Rasmussen. Den nye stil klæder dig ikke. Du skal fortsat arbejde med dine forbedringspunkter og respektere, at der kan være uenighed mellem 5 partier i kommunalbestyrelsen. Socialdemokraterne har ikke ændret stil. Vi tager stilling fra sag til sag og forsøger at forbedre sager ved at stille ændringsforslag, hvor vi er uenige. Det har vi også gjort i sagen om opførsel af pavillonen ved Sommerfuglen. Socialdemokraterne har bl.a. bragt i spil, at pavillonen sælges. Der opføres en bygning i samme materialer som Sommerfuglen og efter bygningsreglementet af 2010. Det haster imidlertid for om kun 6 måneder træder bygningsreglement af 2015 i kraft.

 

Søren Wiborg

Gruppeformand

Socialdemokraterne

Vallensbæk kommunalbestyrelse

Link til artikel i Folkebladet http://folkebladet.dk/node/3742

 

SW_S