Pavillon til Sommerfuglen er sendt til tælling (tørring)…

Pavillon til Sommerfuglen er sendt til tælling (tørring)…
Det er noget pinligt, at borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk, til Sydkysten udtaler, at S og DF skulle have fremsendt forslag til budget 2015, hvis vi ønskede opført en ny bygning til daginstitutionen Sommerfuglen. Som det fremgik af artiklen, så ønskede de konservative at opføre en pavillon, som man havde kasseret på Amager Hospital. En forudsætning for at kunne fremsætte ændringsforslag er, at kommunalbestyrelsen kender status på en given sag. Kommunalbestyrelsen blev først bekendt med den nye pavillonløsning den 23. september 2014, hvilket var en uge efter, at partierne kunne fremsætte ændringsforslag til budget 2015. Sidste gang kommunalbestyrelsen drøftede den gamle pavillonløsning var for 2 år siden i oktober 2012. Hvad der så er sket i mellemtiden, fortoner sig. I oktober 2012 vedtog et flertal med de konservative i spidsen, at der skulle en ny varmekilde i den gamle pavillon, som så også skulle gøres permanent. Ved den lejlighed stemte Socialdemokraterne imod, at gøre pavillonen til en permanent løsning. Efterfølgende viste det sig så, at den gamle pavillon alligevel ikke var velegnet til en permanent løsning. Hvad gør man så? Man finder en kasseret pavillon fra Amager Hospital og gør den til en permanent løsning til pasning af institutionsbørn. Sagsbehandlingen foregår på forvaltningsniveau uden orientering af ressortudvalget. Nu er pavillonen så helt forsvundet fra kommunen. Rygterne vil vide, at den er sendt til tørring! Det tvivler jeg dog stærkt på, når borgmesteren nu har oplyst til kommunalbestyrelsen, at der ikke er trængt fugt ind i pavillonen i den tid, den har været opbevaret adskilt udendørs. Socialdemokraterne har efterlyst svar på, hvor pavillonen er samt størrelsen af de ekstraomkostninger, der nu er løbet på. Hele sagsforløbet nærmer sig det komiske.

 

Søren Wiborg

Gruppeformand

Socialdemokraterne i Vallensbæk

SW_S