Vallensbæk – daginstitutionen Birkelys fremtid… 

 

Vallensbæk – daginstitutionen Birkelys fremtid… 

Socialdemokratiet begræder, at daginstitutionen Birkely er så vandskadet, at den formentlig skal rives ned. Forældre, ansatte og ikke mindst børnene har været meget glade for ”Vallensbæks bedste” daginstitution. Heldigvis er forældre i al væsentlighed også glade for kommunens øvrige daginstitutioner, og sådan skal det være. Det kan imidlertid undre, at der er lokalpolitikere fra andre partier i kommunalbestyrelsen, som ”ved” at Socialdemokratiet og de konservative har til hensigt, at lukke Birkely efter kommunevalget. Vi kan kun tale for Socialdemokratiet. Det stod ikke på vores dagsorden. Tværtimod ønskede vi, at Birkely på linje med øvrige institutioner i Vallensbæk skulle gennemgå en omfattende renovering. 

Nu er situationen en anden. Det er alt for tidligt at spå om Birkelys fremtid. Hovedsigtet for Socialdemokratiet har været at finde en tilfredsstillende løsning for Birkelys børn og ansatte. Det er lykkedes, men det er jo ikke uden omkostninger for andre børn, der ellers skulle have brugt den institution, som Birkely nu er midlertidigt bosat i. Vi har bare ikke en institution stående tom i tilfælde af en situation som denne.  

Socialdemokratiet afventer forvaltningens redegørelse om Birkelys fremtid. Vi vil opfordre andre partier til at udvise samme ansvarlighed fremfor populistiske udmeldinger, som måske kan foregøgle forældrene urealistiske løsninger. Det ligger dog fast, at forældrene i Birkely fortsat kan få passet børn i nord. 

Erdal Colak og Søren Wiborg
Børne- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Vallensbæk Kommune