DF har ikke taget ansvar i 2 år…

 

Kenneth Kristensen Berth (KKB) lufter i Sydkysten d. 8. juni 2017 sin dobbeltmoral og forsøger at score billige point i forhold til en gruppe forældre på Pilehaveskolen. Forældrene ser gerne, at deres børn, der starter i Børnehaveklassen i år, bliver fordelt på 4 klasser og ikke på 3 klasser, som skolen har lagt op til. Den 5. april 2017 behandlede Børne- og Kulturudvalget en sag med overskriften “Status for skoleindskrivning 2017/2018”. Det fremgik, at der kom 3 klasser på Pilehaveskolen med 26 elever i hver klasse. KKB tog sagen til efterretning. 

DF har de seneste 2 år ikke taget ansvar for noget som helst i Vallensbæk. Passiviteten er sammenfaldende med KKB’s valg til folketinget. Det kan også være vanskeligt at få tid til klassedannelse for børnehaveklassen på Pilehaveskolen, når Europol, Brexit, ubevæbnede bådflygtninge i Middelhavet osv. er mere interessant end borgerne i Vallensbæk. Sådan er prioriteringen så forskellig for de politiske partier i Vores Vallensbæk. 

Når et ansvarligt flertal i kommunalbestyrelsen ønskede klassedannelsen lagt ud til den lokale ledelse og skolebestyrelse, så er det ganske enkelt fordi en sådan beslutning ligger bedst, hvor man kender de nye elever og kan sammensætte de bedste klasser. Forældrene ved også godt, at det er via skolebestyrelsen og den lokale ledelse, at tingene skal ændres. Topstyring i denne sammenhæng er helt unødvendig.  

Søren Wiborg
Gruppeformand
Socialdemokratiet
Vallensbæk kommunalbestyrelse