Trafikstøj – hvis viljen er der, kan vi selv gøre noget

 

En gruppe borgere fra Vallensbæk nord har atter henvendt sig til kommunalbestyrelsen med ønsket om at gøre noget ved trafikstøjen fra motorvejen. De modtog så et noget nedslående svar fra borgmesteren, at Vejdirektoratets ejerforhold omkring motorvejen, gør det vanskeligt at sætte et effektivt støjværn op.

Socialdemokratiet tror, at det argument dækker over manglende lyst og vilje til selv at ofre noget. Efter pres fra bl.a. Socialdemokratiet lykkedes det at gøre noget ved fingerplanen omkring Idrætscentret, så der nu er udsigt til flere omklædningsrum og en ny (svømme)hal. Et ønske, der har stået højt på S dagsorden i mange år.

Hvis kommunen virkelig vil bruge penge på et støjværn f.eks. ovenpå den eksisterende jordvold – ikke en forhøjelse af jordvolden, men et effektivt støjværn oven på, så viser beregninger fra en støjekspert fra Rambøll, at det vil koste ca. 10 mio. kr. eller 1 mio.kr. pr. 100 meter. Det er Socialdemokratiets opfattelse, at hvis kommunen henvendte sig til Vejdirektoratet med sådan en plan og samtidig fremlagde finansiering, så kunne planen sagtens blive til noget.

Desværre vil transportminister Ole Birk Olesen (LA), ikke smide statslige penge i bekæmpelse af trafikstøj, men så må vi træde i karakter selv.

Søren Wiborg
Socialdemokratiet
Vallensbæk Kommunalbestyrelse