Kontrollen mangler for de private hjemmehjælpsfirmaer…

Kontrollen mangler for de private hjemmehjælpsfirmaer…

I Vallensbæk blev 66 ældre og handicappede først på sommeren med dags varsel bragt i en meget ubehagelig situation. Deres private hjemmehjælp DFS (Din Fleksible Service) udeblev fra den ene dag til den anden efter konkurs.

Forvaltningen og den kommunale hjemmehjælp fortjener stor ros for, at have håndteret DFS’ konkurs forbilledligt. Alle borgere skulle hurtigt have fået genoptaget den pleje og omsorg, de var visiteret til.

Det er Socialdemokratiets opfattelse, at kravene til de private aktørers økonomiske ballast ikke er skarpe nok. Man kan ikke starte et nyt firma op uden at have en solid økonomisk ballast, så man kan stå imod i den første tid, hvor der er etableringsomkostninger m.v. Derfor skal kravene skærpes. Når der er udbud af privat hjemmehjælp, så skal de virkelige eksperter – nemlig den kommunale hjemmehjælp – naturligvis også have lov til at byde ind på opgaven. Herfra er kendskabet til den enkelte borger ganske stort, lokale forhold som indretning af boligen, afstande m.v. er velkendte.

Vallensbæk har også aftale med en anden privat aktør på området. Vi har dog erfaret, at firmaet ikke har overenskomst med FOA. Det er ikke tilfredsstillende. Kontrollen skal skærpes, så det sikres, at der ikke sker social dumping på et så udsat område som ordentlig pleje af vores ældre og handicappede medborgere.

Søren Wiborg
Socialdemokratiet
Vallensbæk Kommunalbestyrelse