Lokalplanen for Vallensbæk Byhave foreløbig standset

Socialdemokratiet skylder stor tak til beboere Grundejerforeningen Egeskovvej 21-61, som var med i initiativet om en klage til Planklagenævnet over Vallensbæk Byhave på erhvervsgrunden på Egeskovvej. Klagerne har bl.a. fremført, at lokalplanen efter deres opfattelse manglede en miljøvurdering samt var i strid med planlovens § 15a om støjbelastede nybyggerier.

Planklagenævnet har ikke afgjort klagen, men har tillagt klagen opsættende virkning, indtil der foreligger en endelig afgørelse. Det betyder selvfølgelig, at Vallensbæk kommune og bygherren øjeblikkeligt må sætte det videre arbejde i bero.

For Socialdemokratiet er det afgørende vigtigt, at de sager, vi får forelagt, er juridisk lovmedholdelige. Nu er klage som nævnt ikke endeligt afgjort, men kommunens sagsbehandling fremstår utilstrækkelig og sjusket, når Planklagenævnet finder anledning til at give klagen opsættende virkning, hvilket er usædvanligt ved klager til Planklagenævnet.

Når det nu skal være, så er det godt, at det sker inden byggeriet er gået i gang. Det ville have været ”katastrofalt” for både kommune og bygherre, hvis først byggeriet stod færdig eller blot var påbegyndt og Planklagenævnet så erklærede byggeriet ulovligt.

Set i bagklogskabens ulidelige klare lys, så skulle Socialdemokratiet have fastholdt vores indsigelse mod støjberegningsskemaet, som blev foretaget af et firma i samme konsortium som bygherren.

Endnu engang tak til nærværende beboere på Egeskovvej.

Søren Wiborg
Gruppeformand
Socialdemokratiet Vallensbæk Kommunalbestyrelse