Børn og unge i Vallensbæk interesserer ikke DF


Børn og unge i Vallensbæk interesserer ikke DF
 

Det var en usædvanlig afbalanceret og rolig tone Kenneth Kristensen Berth (KKB)anlagde i Sydkysten den 17. april 2015. KKB har ikke tidligere stået tilbage for at bruge betydeligt skarpere ”skældsord” om politiske modstandere end ”populist” og ”stemmefisker” både i læserbreve og på Facebook. KKB har siddet i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk i lidt over 5 år og har ikke tidligere vist en sådan omsorg for kommunens børn og unge. KKB politiske interesseområder har hidtil været større landspolitiske temaer som skulle drøftes i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. Det ny fundne lokale politikområde klæder dog KKB. KKB’s læserbrev omhandlede den nye ledelsesstruktur i folkeskoler og daginstitutioner i Vallensbæk. Kommunalbestyrelsen er helt enig i at processen og dialogen kunne have været bedre i forhold til forældre og medarbejdere. Det er der rettet op på. Så det giver ingen mening at udsætte den endelige beslutning længere i forhold til skolestart om godt 3 måneder. Det vil blot give usikkerhed om ledelsesrummet, og det er der bestemt ikke brug for. Der er brug for at kommunalbestyrelsen tager ansvar og viser en klar retning. Det har så et markant flertal uden om DF. Langt hovedparten af børn, forældre og ansatte vil næppe mærke den nye ledelsesstruktur fordi der stadig er lokal ledelse. De, der forhåbentligt vil få glæde af den ændrede ledelsesstruktur, er de børn, som tidligere faldt ned mellem to stole i overgangen fra f.eks. daginstitution til folkeskole. Det tror jeg sagtens at forældrene kan se fornuften i. Nok om det. Jeg savner en kommentar fra KKB om Dansk Folkepartis karakterkrav for at komme i gymnasiet. Kravene er udstukket i forbindelse med forhandlingerne om gymnasiereformen. Dansk Folkepartis karakterkrav vil hindre 40 % af Vallensbæk unge i at komme i gymnasiet. Kravet vil være en katastrofe for Vestegnens gymnasium CPH Vest. Det er ikke et krav det nyder opbakning fra Socialdemokraterne. Vi har det grundlæggende synspunkt, at det skal være muligt for hovedparten af vores unge at komme i gymnasiet, hvis de ellers har interessen og modenheden. Så skal rigide karakterkrav ikke hindre dem i at komme på gymnasiet.  

Søren Wiborg
Gruppeformand
Socialdemokraterne
Vallensbæk kommunalbestyrelse
SW_S