Socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen

Søren Wiborg

Medlem af:

Økonomiudvalget
Klima-,Teknik- og Miljøudvalg

Erdal Colak
Medlem af

Social- og Sundhedsudvalget

Martin Nielson
Medlem af:

Børne- og Kulturudvalget