Borgmester Henrik Rasmussen – nu skuffer du

Borgmester Henrik Rasmussen – nu skuffer du

Dansk Folkeparti har i et læserbrev i Folkebladet henledt opmærksomheden på Borgermødet torsdag d. 25. oktober 2017 kl. 19 på Korsagergård vedr. en støjvold i Vallensbæk. Støjvolden bliver i al væsentlighed finansieret af en entreprenør, som har overskudsjord.

Initiativet er taget af foreningen Nej til Trafikstøj. Samtlige opstillede partier til kommunalvalget står bag indkaldelsen undtagen konservative. I samme avis har borgmester Henrik Rasmussen en kommentar under overskriften: Ikke en skam at blive væk, når man ikke er inviteret”. Henrik Rasmussen – det er ikke sandt. Jeg inviterede dig og C for godt 3 uger siden til at være medindkalder til mødet. Jeg skal her undlade at gengive, hvad du mente om Nej til Trafikstøj og projektet i det hele taget.

Det er imidlertid en stor skuffelse, at du nu lader som om, at du og C er udelukket fra det gode selskab.

Det kan bestemt ikke udelukkes, at det er fugle på taget, men omvendt så lyder det ikke usandsynligt, at en entreprenører har overskudsjord, der kan anvendes til at bekæmpe støj. Det mindste man kan gør er at lytte til borgeren, som ovenikøbet vil stille op til et borgermøde.

Jeg vil så rette en stor tak til DF, V, EL, LA, R og SF, der sammen med S bakker op om initiativet fra Nej til Trafikstøj.

Søren Wiborg
Viceborgmester
Socialdemokratiet i Vallensbæk